Intussen bij de Raad voor Cultuur…

Een kleine toelichting is op zijn plek, want er gebeurt hier niet meer zoveel. Dat komt zo: na bijna twintig jaar bijna non-stop als freelancer te hebben gewerkt (met heel veel plezier en overtuiging) werk ik sinds eind 2015 vooral bij de Raad voor Cultuur, waar een eerste freelance opdracht uitmondde in een tweede freelance opdracht, een tweede in een derde, en een derde in een heuse aanstelling. Inmiddels werk ik bij de raad als senior beleidsadviseur podiumkunsten (vooral muziek en muziektheater).

Binnenkort verschijnt het sectoradvies Muziek waaraan ik met collega’s en een stevige commissie van muziekprofessionals het afgelopen jaar heb gewerkt. Begin 2018 staan sectoradviezen Muziektheater en Dans op de rol. Deze adviezen gaan een van de bouwstenen vormen voor het cultuurbeleid van het ministerie van OCW vanaf 2021.

Ik vind het een groot plezier om samen met mensen uit het veld (van orkestdirecteuren tot liedjesschrijvers, van operazangers tot balletmeesters) na te denken over hoe elk van deze kunstvormen het beste met beleid kan worden ondersteund. Tegelijk gaat er ook heel veel tijd en denkkracht in zitten, en laat het me vaak ook niet onbewogen om te zien met hoeveel geestdrift er in deze velden wordt gewerkt, en vaak tegen de keer in.

Het betekent dat er weinig tijd en energie overblijft om daarnaast andere opdrachten aan te nemen. Wat betekent dat voor MoreTXT? Welnu: voor mooie, echt uitdagende redactie- of adviesopdrachten waarvoor relatief veel tijd beschikbaar is blijf ik mondjesmaat beschikbaar, neem daarvoor gerust contact met me op. Maar verder richt ik me (in elk geval tot de zomer van 2018) hoofdzakelijk op mijn adviesbaan.

Ben je geïnteresseerd in het sectoradvies Muziek dat tussen half en eind november wordt gepresenteerd? Laat dan een berichtje achter of kijk op onze website.

En mocht je je afvragen hoe het een ras-zzp’er bevalt om forenzend door het leven te gaan en tussen de middag een uitje te maken naar de bedrijfskantine, be my guest en kom op de koffie in Den Haag!

 

Armada, tijdschrift voor wereldliteratuur

Armada, tijdschrift voor wereldliteratuur is een online literair magazine met een scherp oog voor internationale literatuur. Het wordt samengesteld door een kleine redactie van literatuurkenners, allen met hun eigen specialisme.

Tussen 1995 en 2013 verscheen Armada vier keer per jaar als tijdschrift-in-boekvorm bij Uitgeverij Wereldbibliotheek. Vanaf 1 juli 2015 heeft de redactie haar activiteiten online voortgezet.

Ik ben sinds de lancering van de website redactiesecretaris bij Armada en coördineer de website en de social media-accounts.

25 jaar Danstheater AYA: Energie, brutaal, wild

Op vrijdag 3 april werd tijdens een jubileumfeest in Jeugdtheater de Krakeling het boek 25 jaar Danstheater AYA gepresenteerd. Tegelijk verscheen een onderzoek van Marieke van Delft naar de methode-Wies Bloemen, Danstheater als ritueel voor het mens-zijn

Bestel het boek hier of bekijk hier een voorproefje. En download hier het onderzoek Danstheater als ritueel voor het mens-zijn.

25 jaar Danstheater AYA: Energiek, brutaal, wild

In het jubileumboek besteden we uitvoerig aandacht aan de ontwikkeling die Wies Bloemen en haar gezelschap Danstheater AYA de afgelopen vijfentwintig jaar doormaakte, van kleine danskern voor volwassenendans naar groot jeugddansgezelschap met jaarlijks honderdvijftig voorstellingen in theaters en op scholen.

AYA jubileumboek cover kopie

Wies Bloemen praat met enkele mensen die haar tijdens haar carrière na aan het hart lagen, Robbert van Heuven maakte een verhaal over het belang van kunst voor jongeren, Marlies Jansen onderzocht de waarde van Danstheater AYA voor de internationale podia en ook namen we in het jubileumboek een voorproefje op op het onderzoek van Marieke van Delft naar de de choreografiemethode van Wies Bloemen. Zelf schreef ik een inleiding over de vijfentwintigjarige strijd (tegen subsidiegevers, tegen de kritiek, tegen de conceptuele danswereld) die Danstheater AYA óók leverde alvorens eindelijk erkenning te krijgen. Talloze foto’s van 25 jaar AYA en bijdragen van (oud)medewerkers en betrokkenen maken het boek af.

Redactieteam: Wies Bloemen, Manuel Segond von Banchet, Marcel Tichelaar en Lonneke Kok
Samenstelling en eindredactie: Lonneke Kok
Vormgeving: Paulina Matusiak
Coverfoto: Eddy Wenting

Danstheater als ritueel voor het mens-zijn. Een onderzoek naar de methode-Wies Bloemen

Het onderzoek van Marieke van Delft (Nederlands- en Engelstalig) laat zien hoe Wies Bloemen van een idee tot een voorstelling komt en hoe het haar lukt persoonlijke verhalen van haar dansers te vertalen in voorstellingen die jongeren aanspreken. 

AYA-Danstheater als ritueel voor het mens-zijn_cover

Onderzoek en tekst: Marieke van Delft
Vormgeving: Guido de Jong
Eindredactie: Lonneke Kok
Vertaling: Jane Bemont

De eerste exemplaren van beide boeken werden tijdens het jubileumfeest op 3 april uitgereikt aan Henriëtte Post, directeur van het Fonds Podiumkunsten. Daarop volgde een verpletterende uitvoering van de productie Eerste Keer en natuurlijk een goed feest.

Nieuwsgierig geworden? Bestel het boek hier of bekijk hier een voorproefje. En download hier het onderzoek Danstheater als ritueel voor het mens-zijn.

De laatste Theatermaker van Constant Meijers

De nieuwe Theatermaker is uit, het laatste nummer van hoofdredacteur Constant Meijers voordat die het stokje overgeeft aan Simon van den Berg.

In het themadossier over mime vragen gasthoofdredacteuren Suzan Boogaerdt en Bianca van der Schoot aandacht voor ‘de waarde van nul’, ofwel de betekenis van de zéro van mimegrondlegger Etienne Decroux op het theater. Theater niet vanuit tekst of beweging, maar juist vanuit een neutrale stilstaande houding van de speler, vanuit waar alles nog kan ontstaan. Hoe en waarom kun je daarmee een publiek raken? En wat is juist in deze tijd de waarde van nul?

Tevens in dit nummer een voorpublicatie uit het jubileumboek van Danstheater AYA, dat verschijnt op 3 april. Danspublicist Marieke van Delft geeft in deze voorpublicatie een voorproefje op haar onderzoek naar de methode-Wies Bloemen, getiteld Danstheater als ritueel voor het mens-zijn.

Jaarverslag Fonds Podiumkunsten online

Het jaarverslag 2014 van het Fonds Podiumkunsten is af en is te downloaden op de website van het Fonds. Geen droge feiten en cijfers maar: waarom doet het fonds wat het doet, en hoe? Voor iedereen die subsidie ambieert of ontvangt is het aan te raden om naast de subsidiereglementen ook dit soort rapporten te lezen. Leer je subsidiegever kennen!

Aan dit verslag werkte ik net als in voorgaande jaren mee als eindredacteur.

MoreTXT 14 jaar

Op 1 maart 2001 richtte ik samen met twee collega’s, een dansjournalist en een theatercriticus, MoreTXT op. De eerste collega is inmiddels artistiek leider van een groot Zweeds dansgezelschap. De ander werkt nu vooral als schrijver van fictie en non-fictie. Ik ben er na veertien jaar nog steeds. Vandaag vier ik een bescheiden feestje. Volgend jaar mijn vijftienjarig jubileum.

Krakeling Magazien #3 is uit

Vandaag is het nieuwe Krakeling Magazien verschenen met het programma van Jeugdtheater de Krakeling in de maanden maart tot en met juni. Hierin onder andere mijn artikel over het Logos Festival en mijn interview met Toos Raeijmaekers, die bij de Krakeling verantwoordelijk is voor de scholenprojecten. Zij neemt binnenkort afscheid en wordt opgevolgd door Hiske Dijkstra. Klik op de links om de artikelen te lezen.

Teksten artikelen: Lonneke Kok
Vormgeving: Kochxbos Studio

‘Brandstichter’ Katie Mitchell in Stadsschouwburg Amsterdam

Na onder anderen Alvis Hermanis (Brandstichter 2013) en de Volksbühne am Lehniner Platz (Brandhaarden 2014) strijkt de komende maanden de Britse theaterregisseur Katie Mitchell neer in de Stadsschouwburg Amsterdam. Lees hier mijn artikelen voor de programmakrant: een portret van Katie Mitchell en kleinere portretten van auteurs Martin Crimp en Duncan Macmillan:

Portret Katie Mitchell
Portret Martin Crimp
Portret Duncan Macmillan